Wskaźnik rozwodów w Polsce od lat systematycznie wzrasta. Wśród przyczyn najczęściej pojawiających się w argumentacji zawartej w pozwach wymienić możemy niezgodność charakterów, zdradę, przemoc fizyczną i psychiczną, uzależnienia, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodzinny przez jedną ze stron… Decyzja o definitywnym zakończeniu związku małżeńskiego jest początkiem długiej drogi do uniezależnienia się od partnera i rozpoczęcia nowego życia. Jaki pierwszy krok należy podjąć, aby rozwieść się ze współmałżonkiem? 

Rozstanie: i co dalej?

Każda osoba podejmująca decyzję o rozwodzie w powinna przygotować pozew. Aby pismo zostało zaakceptowane przez sąd, musi spełniać szereg wymogów formalnych. W pozwie powinny znaleźć się między innymi szczegółowe dane małżonków, data sporządzenia pisma i adres sądu, do którego składany jest wniosek, uzasadnienie swojej decyzji, załączniki (akt małżeństwa, zaświadczenia o zarobkach czy akty urodzenia dzieci). Na tym etapie należy określić, czy wnioskujemy o rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie drugiej strony. Każda decyzja pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne, więc należy dokładnie poznać wszystkie aspekty każdej z nich.

Wniosek kieruje się do odpowiedniego sądu okręgowego. Przed upływem 2 tygodni odpis pisma zostaje dostarczony osobie pozwanej. Do powoda sąd wysyła pisemną odpowiedź. Termin pierwszej rozprawy ustalany jest po zajęciu stanowiska przez obie strony.

Pomoc prawnicza

Przebieg postępowania rozwodowego w dużej mierze zależy od zaangażowania stron, organizacji, dotrzymywania terminów. Błędy w dokumentacji, brak niezbędnych załączników czy opóźnienia skutkują rozciągnięciem się w czasie całej procedury. Aby maksymalnie usprawnić cały proces, warto nawiązać współpracę z doświadczonym prawnikiem. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym nie tylko będzie sprawował pieczę nad wszystkimi formalnościami, ale również będzie wsparciem psychicznym w trudnych momentach. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

Comments are closed.